SAKURA PRESS

平成6年度(1994年度)

1994.12.31

1994 SAKURA ART MUSEUM

サクラアートミュージアム

1994年度展覧会記録

開催概要

展覧会名

エジブト子ども絵画展

開催期間 12月14日~1月16日
展覧会名

全日本アマチュア美術大賞展

開催期間 2月1日~2月27日
展覧会名

梅原龍三郎 塑像・素描展

開催期間 3月8日~4月3日
展覧会名

クレパス画所蔵作品展I「1930年協会」とクレパス画

開催期間 4月12日~4月30日
展覧会名

クレパス画所蔵作品展II「独立美術の創立」

開催期間 6月14日~7月9日
展覧会名

河野 甲 展
—皮革による立体造形—

開催期間 7月16日~8月7日
展覧会名

オオサカ子どもはくぶつ館・II

開催期間 8月2日~8月14日
展覧会名

第12回サクラアートサロン

開催期間 10月9日~10月23日
展覧会名

絣の意匠/絵絣から筒描まで

開催期間 11月1日~11月27日
展覧会名

クレパス画収蔵作品展IV

開催期間 12月6日~1月15日